Lu je spoluzakladatelka známé
LÍBÍ SE NÁM, KDYŽ
vinohradské kavárny Medúza,
JSOU VĚCI KRÁSNÉ,
dnes již bohužel zaniklé.
VESELÉ A LEHKÉ. A
K jejím dětem patří ještě mimo
NADEVŠE SI CENÍME
jiné bar Duende v ulici Karo-
OTEVŘENÉ MYSLI,
liny Světlé. Za komunismu
NEBOŤ VĚŘÍME, ŽE
emigrovala do New Yorku, od-
JEN S OTEVŘENOU
kud si přivezla touhu po kos-
MYSLÍ SE LZE V TOM
mopolitním stylu života. Po
DNEŠNÍM BABYLONU
setkání s Ju objevila potenciál
SPOLEČNĚ DOMLUVIT.
zde tehdy naprosto neznámých
chutí indonéské kuchyně.
A tak to celé vzniklo.

onas470

Ju je Indonésanka narozená
MOTTO:
v Praze. Žila v Amsterdamu
HLAVNĚ
devadesátých let, městě svo-
NESMÍME
bodomyslnosti a pragmatické
BÝT
vstřícnosti všem kulturám.
UPACHTĚNÝ.
Po dvaceti letech v domácnosti
VÁCLAV
zatoužila po setkávání se
HAVEL
s novými lidmi – a potácení se
po kavárnách nestačilo, chtělo
to mít něco svého.
Po setkání s Lu se věci daly do
pohybu – a hle: Javánka.