PŘESTAVBA – díl první – BOURÁNÍ /
RECONSTRUCTION – Part One – DEMOLITION
PŘESTAVBA – díl první – BOURÁNÍ /
RECONSTRUCTION – Part One – DEMOLITION
PŘESTAVBA – díl první – BOURÁNÍ /
RECONSTRUCTION – Part One – DEMOLITION