AND WHILE THE OLD SHIP HEADS TO THE EAST

S lodí jež dováží čaj a kávu
pojedu jednou na dalekou Jávu
Za měsíc když loď vypluje za Janova
stane u zeleného ostrova
Pojedem spolu já a ty
vezmeš s sebou jen kufřík a svoje rty
Pojedem okolo pyramid
loď počká až přejde Mojžíš a jeho lid
S vysokou holí zaprášenými opánky
jde první přes mořskou trávu a rozkvetlé sasanky
Hejno ryb na suchu zvedá křídla jako ptáci
letí za vodou a ve vlnách se ztrácí
– Konstantin Biebl

CAFÉ

STARÁ JAVÁNKA / OLD JAVANKA

JAVÁNKA UNITED

PŘESTAVBA / RECONSTRUCTION

Díl první / Part One

BOURÁNÍ
DEMOLITION

Díl druhý / Part Two

LOUČENÍ
FAREWELL

Díl třetí / Part Three

PROPOJENÍ
CONNECTION

Díl čtvrtý / Part Four

LOV A TVOŘENÍ
HUNTING AND CREATION

Díl pátý / Part Five

INSPIRACE
INSPIRATION

Díl šestý / Part Six

ADJUSTACE
ADJUSTMENT

AND WHILE THE OLD SHIP HEADS TO THE EAST

S lodí jež dováží čaj a kávu
pojedu jednou na dalekou Jávu
Za měsíc když loď vypluje za Janova
stane u zeleného ostrova
Pojedem spolu já a ty
vezmeš s sebou jen kufřík a svoje rty
Pojedem okolo pyramid
loď počká až přejde Mojžíš a jeho lid
S vysokou holí zaprášenými opánky
jde první přes mořskou trávu a rozkvetlé sasanky
Hejno ryb na suchu zvedá křídla jako ptáci
letí za vodou a ve vlnách se ztrácí
– Konstantin Biebl

KURZ VAŘENÍ / COOKERY COURSE

CAFÉ

STARÁ JAVÁNKA / OLD JAVANKA

JAVÁNKA UNITED

PŘESTAVBA / RECONSTRUCTION

Díl první / Part One

BOURÁNÍ
DEMOLITION

Díl druhý / Part Two

LOUČENÍ
FAREWELL

Díl třetí / Part Three

PROPOJENÍ
CONNECTION

Díl čtvrtý / Part Four

LOV A TVOŘENÍ
HUNTING AND CREATION

Díl pátý / Part Five

INSPIRACE
INSPIRATION

Díl šestý / Part Six

ADJUSTACE
ADJUSTMENT

S LODÍ JEŽ DOVÁŽÍ ČAJ A KÁVU

S lodí jež dováží čaj a kávu
pojedu jednou na dalekou Jávu.
Z měsíc když loď vypluje z Janova
stane u zeleného ostrova
Pojedem spolu já a ty
vezmeš s sebou jen kufřík a svoje rty
Pojedem okolo pyramid
loď počká až přejde Mojžíš a jeho lid
S vysokou holí zaprášenými opánky
jde první přes mořskou trávu a rozkvetlé sasanky
Hejno ryb na suchu zvedá svá křídla jako ptáci
letí za vodou a ve vlnách se ztrácí

Konstantin Biebl

PŘESTAVBA / RECONSTRUCTION

Díl první / Part One

BOURÁNÍ
DEMOLITION

Díl druhý / Part Two

LOUČENÍ
FAREWELL

Díl třetí / Part Three

PROPOJENÍ
CONNECTION

Díl čtvrtý / Part Four

LOV A TVOŘENÍ
HUNTING AND CREATION

Díl pátý / Part Five

INSPIRACE
INSPIRATION

Díl šestý / Part Six

ADJUSTACE
ADJUSTMENT

STARÁ JAVÁNKA / OLD JAVANKA

JAVÁNKA UNITED