PŘESTAVBA – díl druhý – LOUČENÍ /
RECONSTRUCTION – Part Two – FAREWELL
PŘESTAVBA – díl druhý – LOUČENÍ /
RECONSTRUCTION – Part Two – FAREWELL
PŘESTAVBA – díl druhý – LOUČENÍ /
RECONSTRUCTION – Part Two – FAREWELL