STRÁNKA JE VE VÝSTAVBĚ /
UNDER CONSTRUCTION

FARMA POSTUPICE

Nejlepší bio vejce v České republice! Po zhlédnutí dokumentu o tom, jak se zachází se slepicemi ve velkochovech, nám přestala chutnat vajíčka. Naštěstí jsme našly farmu Postupice. Takže používáme vejce od zdravých a (doufejme i) šťastných slepic :/

POSTUPICE FARM

The best bio eggs in Czech
Republic! Once we saw a docu-
mentary of how chicken are
treated in big farms – and,
never more! So the eggs we are
using are of healthy and happy
chicken.
kokoland.cz


BIOFARMA TRNĚNÝ ÚJEZD

Hovězí maso na naše vývary a Rendang nám dodává pan Holovský, jehož rod na pozemcích poblíž Karlštejna hospodaří už od Bílé hory. Ekologie je pro něj výzvou – chce dokázat její funkčnost ve srovnání s konvencí. Kravičky se po většinu života pasou na rozlehlých pastvinách a mají po celý rok přístup k vodě, certifikát BIO zaručen!

TRNĚNÝ ÚJEZD BIOFARM

Beef for our produce and Rendang is supplied by Mr. Holovský, whose family on the land near Karlstejn has been farming since the White Mountain. Ecology is a challenge to it – it wants to prove its functionality compared to a convention. The cows are grazing for the majority of their lives on large pastures and have access to water throughout the year, the BIO certificate guaranteed!
holovsky.eu


BIO TEMPEH

TEMPEH vynalezli na indonéském ostrově Jáva. Říkalo se mu “javánské maso” dávno před tím, než bylo zjištěno, jak velmi výživný je.
Je skvělé, že tempeh už nemusíme vozit až z Jávy – jednou týdně nám jej přivezou z Dobrušky 🙂
Pan Dvořák vyrábí tempeh BEZ geneticky modifikovaných surovin, jsme mu proto vděčné a bez reptání platíme, samozřejmě víc než za levné tempeh např. z Holandska.

BIO TEMPEH

TEMPEH was invented on the Indonesian island of Java. It was called “Javanese meat” long before it was ascertained how very nutritious it is. It’s great that we do not have to bring the tempeh from Jáva – once a week we bring it from Dobruška 🙂 Mr. Dvořák produces the tempeh WITHOUT genetically modified raw materials, so we are grateful to him and we are not complainig at paying more than cheap prices like for example from Holland.
sunfood.cz

FARMA NOVÝ DVŮR

Lu již mnoho let kupuje jejich dobré maso na farmářském trhu na Jiřáku, takže když jsme otevřely Javánku, jenom jsme znásobily odběr.
Je to malá rodinná farma ve Vysokém Veselí u Mladé Boleslavi, kde se krůty pohybují volně v halách vystlaných hlubokou slamnatou podestýlkou. Zdi haly jsou tvořené pouze pletivem, takže krůty jsou chráněné, ale mají dostatek vzduchu a denního světla.

NOVÝ DVŮR FARM

Lu used to buy their good meat
at the Jiřák Farm market,
so when we opened Javánka,
we just mutiplied the orders.
It is a small family farm in Vysoké Veselí near Mladá Boleslav, where the turkeys move freely in halls with deep debris litter. The walls of the halls are made of only mesh, so the turkeys are protected, but they have enough air and daylight.
farmanovydvur.cz

BÁJEČNÉ VÍNO OD PANA ČÁPA

Jiřího Čápa zná Ju z kostela, ví se o něm že je poctivý a že má dobrý nos, tak mu důvěřujeme 🙂

SUPER VINE FROM MR ČÁP

Ju knows Jiří Čap from the church, everybody knows he is a honest man with a good nose, so we trust him 🙂
vinoplus.cz


KÁVA MANARESI

Od Jonáše Krejčího ze Slavonic,
který nejenže obchoduje se skvělou kávou, ale taky hraje
fenomenálně na violoncello.

COFFEE MANARESI

Jonáš Krejčí from Slavonice, not only trades the best coffee but he also fenomenally plays violoncello.

NAŠI DODAVATELÉ SUROVIN /
SOURCES OF OUR INGREDIENTS

FARMA NOVÝ DVŮR

Lu již mnoho let kupuje jejich dobré maso na farmářském trhu na Jiřáku, takže když jsme otevřely Javánku, jenom jsme znásobily odběr.
Je to malá rodinná farma ve Vysokém Veselí u Mladé Boleslavi, kde se krůty pohybují volně v halách vystlaných hlubokou slamnatou podestýlkou. Zdi haly jsou tvořené pouze pletivem, takže krůty jsou chráněné, ale mají dostatek vzduchu a denního světla.

NOVÝ DVŮR FARM

Lu used to buy their good meat
at the Jiřák Farm market,
so when we opened Javánka,
we just mutiplied the orders.
It is a small family farm in Vysoké Veselí near Mladá Boleslav, where the turkeys move freely in halls with deep debris litter. The walls of the halls are made of only mesh, so the turkeys are protected, but they have enough air and daylight.
farmanovydvur.cz

BÁJEČNÉ VÍNO OD PANA ČÁPA

Jiřího Čápa zná Ju z kostela, ví se o něm že je poctivý a že má dobrý nos, tak mu důvěřujeme 🙂

SUPER VINE FROM MR ČÁP

Ju knows Jiří Čap from the church, everybody knows he is a honest man with a good nose, so we trust him 🙂
vinoplus.cz


KÁVA MANARESI

Od Jonáše Krejčího ze Slavonic,
který nejenže obchoduje se skvělou kávou, ale taky hraje
fenomenálně na violoncello.

COFFEE MANARESI

Jonáš Krejčí from Slavonice, not only trades the best coffee but he also fenomenally plays violoncello.

FARMA POSTUPICE

Nejlepší bio vejce v České republice! Po zhlédnutí dokumentu o tom, jak se zachází se slepicemi ve velkochovech, nám přestala chutnat vajíčka. Naštěstí jsme našly farmu Postupice. Takže používáme vejce od zdravých a (doufejme i) šťastných slepic :/

POSTUPICE FARM

The best bio eggs in Czech
Republic! Once we saw a docu-
mentary of how chicken are
treated in big farms – and,
never more! So the eggs we are
using are of healthy and happy
chicken.
kokoland.cz


BIOFARMA TRNĚNÝ ÚJEZD

Hovězí maso na naše vývary a Rendang nám dodává pan Holovský, jehož rod na pozemcích poblíž Karlštejna hospodaří už od Bílé hory. Ekologie je pro něj výzvou – chce dokázat její funkčnost ve srovnání s konvencí. Kravičky se po většinu života pasou na rozlehlých pastvinách a mají po celý rok přístup k vodě, certifikát BIO zaručen!

TRNĚNÝ ÚJEZD BIOFARM

Beef for our produce and Rendang is supplied by Mr. Holovský, whose family on the land near Karlstejn has been farming since the White Mountain. Ecology is a challenge to it – it wants to prove its functionality compared to a convention. The cows are grazing for the majority of their lives on large pastures and have access to water throughout the year, the BIO certificate guaranteed!
holovsky.eu


BIO TEMPEH

TEMPEH vynalezli na indonéském ostrově Jáva. Říkalo se mu “javánské maso” dávno před tím, než bylo zjištěno, jak velmi výživný je.
Je skvělé, že tempeh už nemusíme vozit až z Jávy – jednou týdně nám jej přivezou z Dobrušky 🙂
Pan Dvořák vyrábí tempeh BEZ geneticky modifikovaných surovin, jsme mu proto vděčné a bez reptání platíme, samozřejmě víc než za levné tempeh např. z Holandska.

BIO TEMPEH

TEMPEH was invented on the Indonesian island of Java. It was called “Javanese meat” long before it was ascertained how very nutritious it is. It’s great that we do not have to bring the tempeh from Jáva – once a week we bring it from Dobruška 🙂 Mr. Dvořák produces the tempeh WITHOUT genetically modified raw materials, so we are grateful to him and we are not complainig at paying more than cheap prices like for example from Holland.
sunfood.cz

NAŠI DODAVATELÉ SUROVIN /
SOURCES OF OUR INGREDIENTS

FARMA POSTUPICE

Nejlepší bio vejce v České republice! Po zhlédnutí dokumentu o tom, jak se zachází se slepicemi ve velkochovech, nám přestala chutnat vajíčka. Naštěstí jsme našly farmu Postupice. Takže používáme vejce od zdravých a (doufejme i) šťastných slepic :/

POSTUPICE FARM

The best bio eggs in Czech
Republic! Once we saw a docu-
mentary of how chicken are
treated in big farms – and,
never more! So the eggs we are
using are of healthy and happy
chicken.
kokoland.cz


BIOFARMA TRNĚNÝ ÚJEZD

Hovězí maso na naše vývary a Rendang nám dodává pan Holovský, jehož rod na pozemcích poblíž Karlštejna hospodaří už od Bílé hory. Ekologie je pro něj výzvou – chce dokázat její funkčnost ve srovnání s konvencí. Kravičky se po většinu života pasou na rozlehlých pastvinách a mají po celý rok přístup k vodě, certifikát BIO zaručen!

TRNĚNÝ ÚJEZD BIOFARM

Beef for our produce and Rendang is supplied by Mr. Holovský, whose family on the land near Karlstejn has been farming since the White Mountain. Ecology is a challenge to it – it wants to prove its functionality compared to a convention. The cows are grazing for the majority of their lives on large pastures and have access to water throughout the year, the BIO certificate guaranteed!
holovsky.eu


BIO TEMPEH

TEMPEH vynalezli na indonéském ostrově Jáva. Říkalo se mu “javánské maso” dávno před tím, než bylo zjištěno, jak velmi výživný je.
Je skvělé, že tempeh už nemusíme vozit až z Jávy – jednou týdně nám jej přivezou z Dobrušky 🙂
Pan Dvořák vyrábí tempeh BEZ geneticky modifikovaných surovin, jsme mu proto vděčné a bez reptání platíme, samozřejmě víc než za levné tempeh např. z Holandska.

BIO TEMPEH

TEMPEH was invented on the Indonesian island of Java. It was called “Javanese meat” long before it was ascertained how very nutritious it is. It’s great that we do not have to bring the tempeh from Jáva – once a week we bring it from Dobruška 🙂 Mr. Dvořák produces the tempeh WITHOUT genetically modified raw materials, so we are grateful to him and we are not complainig at paying more than cheap prices like for example from Holland.
sunfood.cz

FARMA NOVÝ DVŮR

Lu již mnoho let kupuje jejich dobré maso na farmářském trhu na Jiřáku, takže když jsme otevřely Javánku, jenom jsme znásobily odběr.
Je to malá rodinná farma ve Vysokém Veselí u Mladé Boleslavi, kde se krůty pohybují volně v halách vystlaných hlubokou slamnatou podestýlkou. Zdi haly jsou tvořené pouze pletivem, takže krůty jsou chráněné, ale mají dostatek vzduchu a denního světla.

NOVÝ DVŮR FARM

Lu used to buy their good meat
at the Jiřák Farm market,
so when we opened Javánka,
we just mutiplied the orders.
It is a small family farm in Vysoké Veselí near Mladá Boleslav, where the turkeys move freely in halls with deep debris litter. The walls of the halls are made of only mesh, so the turkeys are protected, but they have enough air and daylight.
farmanovydvur.cz

BÁJEČNÉ VÍNO OD PANA ČÁPA

Jiřího Čápa zná Ju z kostela, ví se o něm že je poctivý a že má dobrý nos, tak mu důvěřujeme 🙂

SUPER VINE FROM MR ČÁP

Ju knows Jiří Čap from the church, everybody knows he is a honest man with a good nose, so we trust him 🙂
vinoplus.cz


KÁVA MANARESI

Od Jonáše Krejčího ze Slavonic,
který nejenže obchoduje se skvělou kávou, ale taky hraje
fenomenálně na violoncello.

COFFEE MANARESI

Jonáš Krejčí from Slavonice, not only trades the best coffee but he also fenomenally plays violoncello.